Skeniranje in priprava foto materiala

Kljub razširjenosti digitalne fotografije, klasično skeniranje različnih predlog še vedno pogosto predstavlja del procesa grafične priprave.

Obdelava fotografij - vedno koraku z razvojem

Za potrebe tiska kvalitetno skeniramo prosojne predloge (dia) od leica formata pa vse do plan filma. Skeniramo neprosojne predloge vse do velikosti A3. Delo poteka na profesionalnem bobenskem skenerju Screen in različnih ploskih skenerjih vrhunskih proizvajalcev.

Barvna obdelava digitalne fotografije, retuširanje in fotomontaža

Skeniran material ali fotografije, posnete z digitalnim fotoaparatom, pogosto potrebujejo dodatno obdelavo. Najpogosteje je materiale potrebno retuširati pri čemer se odstranijo drobne nepravilnosti, šum in druge motnje v sliki. Sledi barvna obdelava, ki zagotavlja, da bo fotomaterial v tisku barvno ustrezno reproduciran. V primerih, ko želimo s fotografskim materialom doseči posebne učinke ali pa ta vsebinsko, barvno in kompozicijsko ne ustreza potrebam, uporabljamo tehniko fotomontaže. Gre za skupek postopkov s katerimi smiselno združimo več fotografij v novo celoto ali pa posamezno fotografijo intenzivno obdelujemo, dokler ne ustreza potebem.
Za naštete postopke je potrebno izurjeno oko, dolgoletne izkušnje in Adobe Photoshop - industrijski standard na področju obdelave fotografij.

©t2studio 2019